Usluge

U naše usluge spadaju sledeći tretmani:

Postavljanje amalgamskih plombi
Postavljanje helio plombi
Helio nadogradnje sa ugradnjom metalnog odnosno helio kočića
Sprečavanje akutnog bola – drenaža
Sprečavanje akutnog bola – HFCM
Umrtvljivanje nerava
Nanošenje fluo protektora
Privremeno punjenje JFC
Lečenje caries profunde
Lečenje gangrene
Vitalna ekstirpacija sa privremenim i definitivnim punjenjem
Revizija punjenja
Uklanjanje čvrstih i mekih naslaga sa zuba
Impregnacija zuba pastama natrijum fluorida
Zalivanje fisura
Tretman nezavršenog rasta korena
Obrada paradontalnih džepova u lokalnoj anesteziji
Terapija akutnog paradontalnog apscesa
Hiruško lečenje paradontopatije
Gingivektomija
Frenektomija
Vađenje zuba sa i bez separacije
Hiruško vađenje
Vađenje impaktiranog zuba
Resekcija zuba
DIsekcija zuba
Inicizija ascesa
Cistektomija
Biološka hemostaza
Terapija alveolita
Nivelacija grebena
Produbljivanje forniksa
Hiruško zatvaranje sinusa
Ugrađivanje pulpanog kočića
Ugrađivanje helio kočića
Izrada parcijalna akrilatne proteze
Izrada totalne proteze
Izrada parcijalne Valplast proteze
Izrada parcijalne skeletirane proteze
Izrada parcijalne skeletirane proteza sa CK ankerima
Izrada parcijalna skeletirane proteze sa frezovanim krunama
Izrada parcijalne proteze sa jednim zubom
Podlaganje proteze
Reparatura proteze
Dodavanje zuba zuba na protezu
Izrada zaštitne krune
Izrada privremenog mosta po članu
Skidanje krunica
Izrada metalokeramičke krunice na leguri od čelika
Izrada metalokeramička krunice na cirkonu
Reparatura fasete
Izrada metalokeramičkog mosta po članu
Beljenje devitalizovanih zuba